Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sự Thật, 1980, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 881 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Các mác .Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel. Gia đình thấn thánh hay là phê phán sự phê phán có tính phê phán.Chống Bruno Bauer và đồng bọn.Tình cảnh của giai cấp lao động ờ Anh. Chương II. Siêu hình học của khoa kinh tế chính trị. 1 Phương pháp.Những cuộc bải công và những liên minh của công nhân.Những người cộng sản và Karl Heinzen.Nhửng nguyên lý của chủ nghiã cộng sản.Tuyên ngôn cuả đảng cộng sản..

Ăngghen, Phridrich, 1820-1895 -- Toàn tập; Chủ nghĩa Mác-xít-- Marx, Karl Heinrich, 1818-1883 -- Toàn tập; Tác phẩm kinh điển-- Triết học Marxist-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH