LabVIEW thiết bị đo và giao diện người - máy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và kỹ thuật, 2008,

Mô tả vật lý: 198tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


LabVIEW (Ngôn ngữ lập trình);

DÃY KỆ
04A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  006
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn