Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sự Thật, 1980, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 776 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Các mác. Đấu ranh giai cấp ở Pháp 1848-1850. Lời kêu gọi của ban chấp hành trung ương gửi liên đoàn những người cộng sản tháng 3 1850.Chiến tranh nông dân ở Đức.Cách mạng và phản cánh mạng ở đức.Vụ án những người cộng sản ở Koln.Cách mạng ở Trung quốc và Châu Âu..Sự thống trị của Anh ở Ấn độ.Những kết quả tương lai của Sự thống trị của Anh ở Ấn độ.Góp phần phê phán kh0oa kinh tế chính trị Thư và trích thư.

Ăngghen, Phridrich, 1820-1895 -- Toàn tập; Chủ nghĩa Mác-xít-- Marx, Karl Heinrich, 1818-1883 -- Toàn tập; Tác phẩm kinh điển-- Triết học Marxist-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH