Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sự Thật, 1980, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 782 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Các mác Tuyên ngôn thành lập hội liên hiệp công nhân quốc tế.Điền lệ tạm thời của hội liên hiệpcông nhhân quốc tế.Kính gởi tổng thống hợp chủng quốc Mỹ Abraham Lincoln.Tiền công giá cả &
lợi nhuận.. Giai cấp công nhân có liên quan gì tới Ba lan.Những chỉ thị cho các đại biểu của hội đồng trung ương lâm thời về một số vấn đề.Bìnhn luận về tập 1bộ "Tư Bản" của C.Mác viết cho báo .Lời kêu gọi gửi liên đoàn công nhân toàn quốc Hợp chủng quốc.Thư và trích thư.

Ăngghen, Phridrich, 1820-1895 -- Toàn tập; Chủ nghĩa Mác-xít-- Marx, Karl Heinrich, 1818-1883 -- Toàn tập; Tác phẩm kinh điển-- Triết học Marxist-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH