Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp xây dựng số 9
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


95TH.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH