Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T4
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sự Thật, 1980, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 689 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Các mác. Dự thảo lần thứ 1 của "Nội chiến ở Pháp".Công Xã.Sự ra đời của Công xã &
ủy ban trung ương.Tính chất. Nội chiến ở Pháp.Lời kêu gọi của tổng hội đồng. Hội liên hiệp công nhân quốc tế.Phụ lục. Ăng ghen. Cái gọi là những sự phân biệt trong quốc tế.Nghị quyết của cuộc mitting kỷ niệm công xã Pari. Quốc hữu hoá ruộng đất.Nghị quyết đại hội đại biểutoàn thể hội liên hiệp họp ở Lahay từ ngày 2 -->
7 /9 /1872.(Trích).I Nghị quyết về điều lệ..Các mácvề đại hội Lahay.Ăngghen về vấn đề nhà ở.Các mác chủ nghiã thờ ơ chính trị.Ăng ghen bàn về quyền uy.Phái bacubin trong hành động.Sách báo của giới lưu vong .Bàn về vấn đề xã hội ở nga.Phê phán cương lĩnh gotha.Công nhân châu âu năn 1877. Thư và trích thư..

Ăngghen, Phridrich, 1820-1895 -- Toàn tập; Chủ nghĩa Mác-xít-- Marx, Karl Heinrich, 1818-1883 -- Toàn tập; Tác phẩm kinh điển-- Triết học Marxist-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH