Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway trong mạng NGN :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.3821

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Học viện Bưu chính Viễn thông, 2006,

Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  621.382
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn