Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê - nin, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.402 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Matxcơva :Tiến Bộ, 1976, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 741 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Chủ nghĩa Mác-LêNin-- Chủ nghĩa tư bản -- Nga ; Thế kỷXIX; Lê-Nin-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.402


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH