Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 44 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH