Hoạt động tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Thủ Đức - thực trạng và giải pháp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH