Kế toán và Kiểm toán (Tháng 1 kỳ). 11
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Kế toán và Kiểm toán VN ,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam


Tài chính - Kế toán,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH