Sinh thái học và bảo vệ môi trường.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Bảo vệ môi trường -- Giáo trình; Môi trường, Bảo vệ-- Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường; Sinh thái học -- Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH