Sinh thái học và bảo vệ môi trường.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 606
1. Bảo vệ môi trường
  - Giáo trình; Môi trường
     Bảo vệ
  - Ô nhiễm
  - Khía cạnh môi trường; Sinh thái học
  - Giáo trình1. Bảo vệ môi trường
  - Giáo trình
2. Môi trường
     Bảo vệ
  - Ô nhiễm
  - Khía cạnh môi trường
3. Sinh thái học
  - Giáo trình
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH