Quản trị học : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.071 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Quản trị học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.071


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH