Kinh tế chính trị Mac-Lênin : Giáo trình : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 510 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Phần thứ I Những vấn đề chung của kinh tế chính trị. Phần thứ II Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa. Phần thứ III Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam..

Kinh tế chính trị Mác-Lênin-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH