Kỹ thuật điện tử số
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2001, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 304 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 Các hệ thống số đếm và mã. Chương 2 Những khái niệm cơ bản của điện tử số. Chương 3 Đặc tính chuyển mạch của các thiết bị bán dẫn. Chương 4 Các họ logic số. Chương 5 Thiết kế các hệ logic tổ hợp. Chương 6 Các mạch MSI dùng cho thiết kế hệ tổ hợp. Chương 7 FLIP-FLOP. Chương 8 Hệ logic trình tự. Chương 9 Các hệ logic trình tự thường gặp. Chương 10 Tổ hợp hệ logic trình tự. Chương 11 Thực hiện hệ logic trình tự dựa trên mạch tính hợp cỡ lớn..

Digital electronics-- Điện tử số-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21E
Sai Gon Campus
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH