Sức bền vật liệu . T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 Lý thuyết về nội lực. Chương 2 Kéo ,nén đúng tâm. Chương 3 Trạng thái ứng suất. Chương 4 Lý thuyết bền. Chương 5 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Chương 6 Uốn phẳng thanh thẳng. Chương 7 Chuyển vị của dầm chịu uốn. Chương 8 Xoắn thuần túy thanh thẳng.Phụ lục : Pháp dác định hình..

Sức bền vật liệu-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Sai Gon Campus
6F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.112


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH