Thi công nhà cao tầng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2010, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 787 tr. ; , 37 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH