Dante's Equation / Jane Jensen

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane Jensen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345464516

ISBN-13: 978-0345464514

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books, 2003

Mô tả vật lý: 484 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 61837

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH