Magister Ludi : The Glass Bead Game / esse Hermann.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hesse Hermann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553119168

Ký hiệu phân loại: 833.91 German fiction

Thông tin xuất bản: New York, N.Y : Bantam , 1969

Mô tả vật lý: 556p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 61899

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH