Routledge History of Philosophy. Volume 8- Twentieth-Century Continental Philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Kearney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203030672

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 61950

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH