A short history of Soviet socialism
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark Sandle,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  020350027X

Ký hiệu phân loại: 335.430947 Marxian systems

Thông tin xuất bản: USA :UCL Press, 1995,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH