First Certificate Gold (FCE)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Acklam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582429684

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Pearson Elt , 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 62008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH