Handbook of Psychiatric Drugs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lawrence J Albers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1881528944

Ký hiệu phân loại: 615.788 Psychotropic drugs

Thông tin xuất bản: Current Clinical Strategies Pub , 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 62016

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH