Thi công móng trụ mố cầu .
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Trâm, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.284 Foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Cầu -- Nền móng và móng cầu; Cầu -- Trụ cầu; Đóng cọc (Công trình dân dụng)-- Móng trụ mố cầu -- Thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.284


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH