Cluster Computing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  3540422994

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Springer , 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 62105


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH