Stock Market Prediction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald A Bradley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 087542046X

Ký hiệu phân loại: 133.58332645 Astrology

Thông tin xuất bản: Llewellyn Publications , 1984

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 62166

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH