The best of Fredric Brown

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fredric Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 8402092462

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Editorial Bruguera, Colección Naranja Ciencia Ficc , 1982

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 62184

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH