Make
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596800886

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: O'reilly Media , 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 62461


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH