Khai thác kiểm định gia cố cầu .
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.202 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Cầu -- Khai thác ; Kiểm định ; Gia cố; Cầu bê tông -- Bảo quản và sửa chữa; Cầu sắt và thép-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.202


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH