The Boer War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Marix Evans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855328518

Ký hiệu phân loại: 968.048 $South African War (Second Anglo-Boer War), 1899–1902

Thông tin xuất bản: Osprey Publishing , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 62507

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH