100 fastest-growing careers : your complete guidebook to major jobs with the most growth and openings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Farr,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1593573170

Ký hiệu phân loại: 331.7020973

Thông tin xuất bản: JIST Works , 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH