The Metal Lathe (Build Your Own Metal Working Shop From Scrap)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Gingery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1878087010

Ký hiệu phân loại: 621.942 Lathes

Thông tin xuất bản: David J Gingery , 1982

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 62596

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH