Milling Machine (Build Your Own Metalworking Shop From Scrap Series)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David J Gingery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1878087037

Ký hiệu phân loại: 671.22 Foundry equipment

Thông tin xuất bản: David J. Gingery Publishing, LLC , 1982

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 62599

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH