Inside the Great Tanks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans Halberstadt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1861262701

Ký hiệu phân loại: 358.1883 Missile forces; army artillery and armored forces

Thông tin xuất bản: Crowood Press (UK) , 1998

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 62654

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH