Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4083 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


LỜI GIỚI THIỆUChương 1: Kinh tế môi trườngChương 2: Tiếp cận kinh tế thị trường đến các vấn đề môi trườngChương 3: Phân tích lợi ích - chi phíChương 4: Quản lý môi trườngTÀI LIỆU THAM KHẢO.

Bảo vệ môi trường -- Việt Nam; Kinh tế và quản lý môi trường-- Phát triển kinh tế -- Khía cạnh môi trường; Tài nguyên thiên nhiên -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.408


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH