Gödel, Escher, Bach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas R Hofstadter

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9688231185

Ký hiệu phân loại: 511 General principles of mathematics

Thông tin xuất bản: Consejo Nacional De Ciencia , 1982

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 62717

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH