Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: IFAC,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  193477992X

Ký hiệu phân loại: 657.45

Thông tin xuất bản: IFAC International Federation of Accountants , 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn