Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.17 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Công trình xây dựng -- Phương pháp phần tử hữu hạn ; Lập chương trình; Đồ họa kỹ thuật-- Đồ họa vi tính-- Phương pháp phần tử hữu hạn -- Chương trình máy tính

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.170


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH