Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


I- Khái niệm về các loại cọc nhồiII-Thi công cọc khoan nhồiIII-Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồiIV- Các dạng hư hỏng và phương pháp sửa chữa cọc khoan nhồi.

cọc khoan nhồi -- Chỉ dẫn kĩ thuật .; Đóng cọc (Công trình dân dụng)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH