Charting Made Easy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John J Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1883272599

Ký hiệu phân loại: 332.632 Securities, real estate, commodities

Thông tin xuất bản: Marketplace Books, Inc. , 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 63097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH