Eyewitness ancient Egypt expert files

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kate Spence

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0756631343

Ký hiệu phân loại: 932 Egypt to 640

Thông tin xuất bản: DK Publishing , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 63227

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH