Advanced English for translation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge, 1987, In lần thứ 6

Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

ID: 633
Unit 1 .From the spy who came in from the cold .Unit 2. A letter. Unit 3 . From the consumer jungle. Unit 4 . From James and the giant peach. Unit 5. From the good handyman's encyclopedia. Unit 6. A Business leter. Unit 7 Advertisement from time magazine. Unit 8 From Bonecrack. Unit 9 From Camping Clup Sites list and yearbook. Unit 10 Article from scientific american. Unit11 From cambridge water company circular. Unit 12 A leter. Unit 13 Advertisment from the observer. Unit 14 Article from the sunday times. Unit 15 Article from cambridgeshire, Huntingdon and peterborough life. Unit 16 From a choice of king . Unit 17 From supernature. Unit 18 Article from gestetner gazette.Unit 19 form Lorenzo the magnificent. Unit 20 Abusiness leter. Unit 21 Article from the sunday times. Unit 22 Article from the Times. Unit 23 Articlefrom the financial times. Unit 24 Article from evening standard. Unit 25 Advertisement from the observer. Unit 26 From writer on organisations . Unit 27 From catalogue of cavendish philatelic. Unit 28 From Grammar by frank palmer. Unit 29 From Mathematical puzzles and diversions. Unit 30 Article from the sunday telegraph. Unit 31 Cambridge proficiency June 1972. Unit 32 Cambridge proficiency December 1972. Unit 33 Cambridge proficiency June 1973. Unit 34 Cambridge proficiency June 1974. Unit 35 Cambridge proficiency June 1974. Unit 36 Cambridge proficiency December 1975..
1. Anh ngữ
  - Cao cấp; Tiếng Anh
  - Dịch thuật1. Anh ngữ
  - Cao cấp
2. Tiếng Anh
  - Dịch thuật
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16A
Sai Gon Campus
4K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH