Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+ đến quá trình nảy mầm của hạt lúa Oryza Sativa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Kim loại nặng -- Phân tích cơ chế gây độc,

DÃY KỆ
Thư viện AB
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH