A handbook of commercial correspondence
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: A, Ashley, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0194572064


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1996, In lần thứ 18

Mô tả vật lý: 297 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ thương mại-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16A
Sai Gon Campus
4K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.240


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH