Nghiên cứu đề xuất một thị trường trao đổi và tái chế chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại cho khu vực TPHCM đến năm 2010

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chất thải nguy hại -- Nghiên cứu tái chế, Chất thải rắn -- Nghiên cứu tái chế,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn