Analyses of Aircraft Responses to Atmospheric Turbulence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W.H.J.J Van Staveren

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9040724539

Ký hiệu phân loại: 629.13232 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: IOS Press , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 63419

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH