Đánh giá hiện trạng, đề xuất biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn cho tỉnh Long An
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Chất thải rắn, Xử lý-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH