Đánh giá hiện trạng, đề xuất biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn cho tỉnh Long An

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiếng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2004

Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 6343

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH