Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm 2020
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 6355
Chất thải rắn
     Xử lý
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH