Tâm lý học quản lý kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2003, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I : Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý kinh tếChương II : Con người trong quản ly kinh tế dưới góc độ tâm lýChương III : Tâm lý con người trong quản lý kinh tếChương IV : Tâm lý khách hàng và tâm lý cạnh tranh trong kinh tếChương V : Tâm lý giao tiếp, rủi ro và đổi mới trong quản lý kinh tếChương VI : Đạo đức trong quản lý kinh tếChương VII : Trắc nghiệm tâm lý và nhận dạng tâm lý con người trong quản lý kinh tế.

Kinh tế, Quản lý -- Tâm lý học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH