Plant biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William G Hopkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0791089649

Ký hiệu phân loại: 630 Agriculture and related technologies

Thông tin xuất bản: New York : Chelsea House, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 63993

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH